هنر آزتک

تندیس های امپراتوری آزتک

آزتک هنر قسمت مهمی از سبک زندگی آزتک بود. آنها برای تکریم و تمجید از خدایان خود از برخی اشکال هنری مانند موسیقی ، شعر و مجسمه سازی استفاده کردند. اشکال دیگر هنر آزتک ، مانند جواهرات و کار با پر ، توسط اشراف آزتک پوشیده می شد تا آنها را از عوام متمایز کند. هنر آزتک را در مجسمه های خیره کننده و منحصر به فرد در طلا ، نقره و مس کشف کنید.