جا شمعی

اتاق را با جاگیرهای بی نظیر روشن کنید

اتاق را با نگهدارنده های شمع نقره ای و طلای بی نظیر روشن کنید.