مسیحیت و کاتولیک

نقره و هنر طلا

هنر مسیحی

هنر مسیحی هنری مقدس است که از تصاویر و به ویژه صلیب به عنوان نمادی قدرتمند استفاده می کند.

</s></s>

برخی از موضوعاتی که ما در قطعات خود استفاده می کنیم شام آخر ، مولودی ، صلیب های مختلف از پدرو رامیرز وازکز ، پاپ ژان پل دوم و برجسته ترین ویرجین گوادالوپ ، با یک هاله طلای خیره کننده 24 عیار است.

</s></s>

ما همچنین کارهای هنری سفارشی و تولید مثل در اندازه واقعی را انجام داده ایم ، اگر می خواهید یک قطعه هنری سفارشی برای خود داشته باشید با کنسرت ما تماس بگیرید.