کلودیو رودریگز هرناندز

D'Argenta مجسمه ساز و هنرمند

تاریخ و محل تولد:

مکزیک ، DF 1. آوریل 1970

ابتدایی: مدرسه پابلو نرودا.

دبیرستان: دبیرستان فنی شماره 27 آلبرتو جی پانی.

لیسانس: آموزشگاه لیسانس شماره 5 ماهواره.

حرفه: 4 ترم لیسانس در هنر پلاستیک INBA موسسه ملی جریمه.

هنرها دوره ها و حوزه های علمیه - مطالعات موم گمشده اتاق ملی نقره و جواهرات

صنعت.

تکنیک های واقعی ساخت جواهرات ظریف اتاق ملی صنایع نقره و جواهرات.

تکنیک در اتاق ملی صنایع نقره و جواهرات گالوانوپلاستی.

مدرسه علمیه "فنون نمایش گرافیکی" آکادمی سان کارلوس.

تاریخچه آکادمی هنر مکزیکی و جهانی سان کارلوس.

نمایشگاه ها

ستاد ریاست جمهوری

گالری کرونوس

اقلام کلودیو رودریگز