فدریکو کاردونا آمزکوآ

D'Argenta مجسمه ساز و هنرمند

Ags ، متولد 1951 در شهر Aguascalientes. Autodidact

مجسمه سازی جوان که کار خود را در هنر مذهبی آغاز کرد.

وی 26 کلیسای مقدس (شهیدان ناگازاکی) برای کلیسای سن فیلیپوس در شهر ماهواره ، ایالت مکزیک ساخته است. آنها 2.5 میلی متر هستند. ارتفاع

هشت مورد از آنها نصب شده است. او یک سیستم منحصر به فرد از ترکیب مس ذوب شده با ورق مسی برجسته دارد و خودش این کار را می کند.

FEDERICO CARDONA STATUES