فریدا کالو

نقاش مکزیکی

فریدا کالو ، (6 ژوئیه 1907 - 13 ژوئیه 1954) نقاش مکزیکی که به خاطر بسیاری از پرتره ها ، پرتره های خود و کارهای الهام گرفته از طبیعت و مصنوعات مکزیک شهرت دارد.

او با استفاده از رنگهای پر جنب و جوش به سبکی که تحت تأثیر فرهنگ های بومی مکزیک و همچنین تأثیرات اروپایی شامل رئالیسم ، نمادگرایی و سورئالیسم بود ، نقاشی کشید.

بسیاری از آثار او سلف پرتره هایی هستند که به صورت نمادین بیانگر درد و جنسیت او برای کشف س questionsالات مربوط به هویت ، پس از استعمار ، جنس ، طبقه و نژاد در جامعه مکزیک است.

</s></s>

در همکاری با نوه های فریدا کالو ، این مجسمه ها ، مجسمه ها و نقش برجسته های باشکوه در نقره و طلا ساخته شد که ذات آنچه فریدا کالو در زندگی نشان می داد را حفظ می کند تا میراث او برای سالهای سال در اطراف ما باشد.

Frida-Kahlo-Portrait-Paintings-and-Statu