کاسه های میوه ای

ظرف های میوه ای مدرن یکی از عناصر اساسی هر آشپزخانه و سالن غذاخوری است.

آنها نقش مهمی در ذخیره میوه های فصلی دارند که ما در طول سال خریداری می کنیم ، میوه ها را تازه و مرتب نگه می دارند. مهمانان خود را با کاسه های میوه در خانه خود خیره کنید.