هنر هندو

تندیس های امپراتوری های هندو

هنر هندو این کثرت اعتقادات را منعکس می کند و معابد هندو ، که در آنها معماری و مجسمه سازی به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند می خورند ، معمولاً به خدایان مختلف اختصاص یافته اند.

خدایی که معمولاً مورد پرستش قرار می گیرند شامل شیوا ویرانگر است. ویشنو در تجسم خود به عنوان راما و کریشنا. گانشا ، خدای فیل شکوفایی ؛ و اشکال مختلف الهه Shakti (به معنای واقعی کلمه به معنای "قدرت") ، اصل خلاق اولیه زنانه است.

این خدایان اغلب با اندامها و سرهای مختلف به تصویر کشیده می شوند ، که نشان دهنده میزان قدرت و توانایی خدا است. هنر هندو همچنین با تعدادی از نمادهای مقدس تکرار شونده ، از جمله om ، استناد به آگاهی الهی خدا مشخص می شود. سواستیکا ، نماد فرخنده ؛ و گل نیلوفر آبی ، نمادی از خلوص ، زیبایی ، باروری و تعالی.