هنر یهودیکا

هنر یهودی

هنر تشریفاتی یهودی ، که به آن یهودیکا نیز می گویند ، به مجموعه ای از اشیا گفته می شود که یهودیان برای اهداف آیینی از آن استفاده می کنند.

هنر یهود رسم طولانی است که به خاطر اشیا ritual آیینی از صنعتگران و هنرمندان سفارش می شود که ما برای رسیدن به کمال تلاش می کنیم.

</s></s>

مجموعه ما دارای چندین جودایکا و موارد مختلف است که یادآور شهر مقدس اورشلیم ، قسمت اصلی زندگی یهودیان است.

</s></s>

Kiddush Cup: برای تقدیس شراب.

دارندگان شمع Shabat.

تخته نان چله.

منوره: در تعطیلات یهودیان حنوکا استفاده می شود.

</s></s>

cathedral%20interior%20photo_edited.jpg

هنر یهودیان