THE SURREALIST PAINTER ART

سالوادور دالی

نقاش سورئالیست

او یک نقاش و چاپگر سورئالیست اسپانیایی بود و برای کاوش در تصاویر ناخودآگاه تأثیرگذار بود.

</s></s>

دالی نمادگرایی گسترده ای را در کار خود به کار گرفت. به عنوان مثال ، "ساعتهای ذوب" مشخصه ای که برای اولین بار در "ماندگاری حافظه" ظاهر می شوند ، نظریه انیشتین را در مورد نسبی بودن و ثابت نبودن زمان بیان می کنند. ایده کارکرد ساعتها به صورت نمادین از این طریق زمانی به ذهن دالی رسید که وی در یک روز گرم اوت به یک قطعه آب پنیر کممبرت خیره شده بود.

</s></s>

بنیاد Gala-Salvador Dalí ، ما را راهنمایی کرد تا بتوانیم میراث او را ادامه دهیم ، و اکنون ما مجموعه Salvador Dalí را برای شما آورده ایم.

Salvador-Dali-Portrait-Art-in-Sculpture.